Akty notarialne:

Pełnomocnictwa, oświadczenia, upoważnienia, tłumaczenia i inne.

 • usługi notarialne
 • umiejscowienia metryk urodzenia i ślubu na terenie Polski
 • Apostilles
 • wnioski na paszporty (USA i polskie) 
 • zdjecia do paszportow i innych dokumentow
 • międzynarodowe prawo jazdy (International Driver's Permit)

Posiadamy wymagane licencje Stanu Illinois

 Przygotowujemy i wypełniamy formy imigracyjne

 • na pobyt stały (adjustment of status)
 • papiery gwarancyjne na pobyt staly (Affidavit of Support)

 • zaproszenia na wizyte

 • Biały paszport (Reentry Permit)

 • obywatelstwo USA

 • petycje (visa petition)

 • wizy dla narzeczonych (fiance visa)

 • wymiana nieważnych zielonych kart